Sivut

Info

Helsingin kävelyfestivaali on tapahtuma, jonka ohjelmassa on erilaisia opastettuja kävelyretkiä Helsingissä.

Festivaalia järjestää Helsingin kävelyfestivaalin kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen hallitus 2022: Ulla-Maija Rouhiainen (pj), Katja Liuksiala, Eva Ahl-Waris, Aulikki Akaan-Penttilä, Pertti Stenman. 

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Pauli Jokinen.

Yhteystiedot:
Pauli Jokinen
puh. 044-5242520
info(at)paulijokinen.fi

Y-tunnus: 3198875-2

* * * * *

Käyttöehdot
– Tällä sivustolla ja sivuston verkkokaupassa tuotteita markkinoi ja myy Helsingin kävelyfestivaali.
– Tuotteiden varsinainen myyjä (opas, opaspalveluita tarjoava yritys, yhdistys tai säätiö) ilmoitetaan kunkin tuotteen kohdalla ja he ovat vastuussa tuotteistaan. Helsingin kävelyfestivaali ei ole vastuussa tuotteista tai jos tuote ei ole kuvauksen mukainen.
– Tuotteen ostajan tulee olla 18-vuotias ja hänellä tulee olla laillinen oikeus tehdä kirjallisia sopimuksia.
– Helsingin kävelyfestivaali käsittelee ostajan henkilötietoja henkilötietolain mukaan.
– Helsingin kävelyfestivaali ei peri kuluja verkkomaksusta, mutta ei vastaan kolmannen osapuolen (pankit, luottokunta, yms.) mahdollisesti perimistä maksuista.
– Lippukaupassa ei sovelleta 14 päivän palautusoikeutta.
– Reklamaatiotapauksissa ota yhteyttä Helsingin kävelyfestivaaliin. Yhteydenotto tulee tehdä kohtuullisen ajan sisällä tuotteen ostamisesta.
– Sivuillamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi ja yksilöimiseksi. Käyttämällä tätä sivua hyväksyt evästeiden käytön.


REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 04/2018.

1. Rekisterinpitäjä
Helsingin kävelyfestivaali ja WalkHelsinki

2. Rekisteristä vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot
Pauli Jokinen, info(@)paulijokinen.fi, 044-5242520

3. Rekisterin nimi
Helsingin kävelyfestivaalin ja WalkHelsingin verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (verkkokauppa tai uutiskirjeen tilaus). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokauppatilauksen yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.